POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru vizita dvs. Tratăm cu maximă seriozitate protecția confidențialității dvs. și dorim să vă simțiți protejați în timpul vizitei. Atunci când colectăm, procesăm și utilizăm datele dvs. personale, respectăm prevederile legale in vigoare, inclusiv GDPR – Regulamentul EU 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Această politică de confidențialitate se aplică doar pentru acest website.

 

Politică de confidențialitate pentru Soluțiile DIVERSIA

Prezenta politică de confidențialitate se aplică tuturor Soluțiilor DIVERSIA și serviciilor de suport conexe, inclusiv creării unui cont individual pe DIVERSIA. Prezentul document prezintă care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm, cum și unde le putem utiliza, cum le protejăm, cine are acces la acestea, cu cine le partajăm și cum le puteți corecta.

 1. Informații generale

NITA LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE . (asignată în continuare cu DIVERSIA ), cu sediul social în BACĂU STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 30, înregistrată la Registrul Comerțului din BACĂU cu numărul F4/1165/2014, cod fiscal 33836933, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană referitoare la protecția datelor (GDPR – Regulamentul EU 2016/679).

Principiul nostru aplicat datelor pe care le colectăm este secretizarea tuturor datelor tehnice care pot fi utilizate de DIVERSIA doar în scopurile menționate prin contract. În cazurile în care secretizarea perfectă a datelor tehnice nu este posibilă, eventuala identificare a unui utilizator poate fi posibilă doar în cazuri foarte limitate și doar de către specialiști IT cu înaltă calificare.

Datele cu caracter personal, conform definiției din legislația europeană (GDPR – Regulamentul 2016/679) înseamnă:orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume și prenume, cnp, număr de telefon sau email;

În acest context, DIVERSIA prelucrează date cu caracter personal doar pentru sopurile prevăzute contractual.

 1. Datele cu caracter personal colectate

DIVERSIA poate colecta informații cu caracter personal de la utilizatorii contractuali în două moduri diferite:

 1. Dacă acestea sunt furnizate în mod direct de un utilizator;
 2. Dacă acestea sunt furnizate în mod indirect de persoana contractantă.
 1. Protejarea Datelor cu caracter personal

DIVERSIA poate găzdui date cu caracter personal în România,  dar și în Uniunea Europeană sau în orice alt spațiu juridic care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene.

Având în vedere obligațiile de confidențialitate și cerințele referitoare la securitate, informațiile specifice care fac referire la nume și detaliile fiecărui operator utilizat vor fi transmise doar autorităților competente.

Sunt utilizate următoarele tipuri de operatori de date:

 • Servicii de găzduire baze de date din România sau Uniunea Europeană;
 • Mesaje transmise prin intermediul canalelor de email sau SMS în România sau Uniunea Europeană;

Accesul la anumite secțiuni ale site-urilor DIVERSIA este protejat printr-un nume de utilizator și o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți această parolă. DIVERSIA nu va solicita niciodată parola contului dumneavoastră prin intermediul unui mesaj sau apel telefonic. Vă recomandăm să nu dezvăluiți parola niciunei persoane care vă solicită acest lucru. Dacă este posibil, vă recomandăm de asemenea să vă deconectați din contul de servicii online după fiecare sesiune. De asemenea, vă recomandăm să închideți fereastra browserului după navigare sau după ce ați utilizat serviciile DIVERSIA .

Din păcate, transferul de date pe Internet nu poate fi sigur în proporție de 100%. Prin urmare, în pofida eforturilor noastre de a proteja datele cu caracter personal, DIVERSIA nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de utilizator decât în momentul în care informațiile se află pe serverele noastre. Transmiterea oricăror informații se face pe propriul dumneavoastră risc.

 1. Cine are acces la datele cu caracter personal

DIVERSIA nu va dezvălui terților date cu caracter personal cu privire la utilizatorii săi, excepție făcând organele competente conform legislatiei în vigoare la momentul respectiv.

 1. Cum pot fi corectate erorile referitoare la datele cu caracter personal

Atunci când creați un cont pe site-urile DIVERSIA sau pentru unul dintre serviciile noastre, va fi trimis un e-mail de confirmare care va include detaliile contului dumneavoastră. E-mailul de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ați introdus-o și poate descrie modurile în care puteți modifica sau șterge contul pe care l-ați creat. Vă recomandăm să păstrați acest e-mail de confirmare, deoarece include informații utile referitoare la accesul la serviciile noastre. Orice modificare solicitată va fi soluționată în maxim 15 zile de la momentul în care a fost primită solicitarea scrisă a utilizatorului.

 1. Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal

Conform legislației de protecție a datelor aplicabilă la nivelul Uniunii Europene (GDPR), persoanele vizate pot avea dreptul de a accesa datele, de a le rectifica, de a solicita ștergerea lor, de a limita prelucrarea acestora, de a formula obiecțiuni referitoare la prelucrare, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul social al DIVERSIA menționat mai sus sau prin e-mail, Ofițerului însărcinat cu protecția datelor, la adresa office@intelligentassistance.ro

 1. Data publicării

Politica de confidențialitate a fost adoptată la data de 28 mai 2018 și va fi modificată de fiecare dată când este necesar, fără notificare prealabilă sau viitoare cu privire la modificările respective. Noua versiune va intra în vigoare atunci când este publicată pe site-ul web și va fi marcată în mod corespunzător.

 

 

Colectarea anonimă a datelor
În principiu, ne puteți vizita website-ul fără să ne dezvăluiți identitatea dvs. Aflăm doar denumirea furnizorului dvs. de internet. Rămâneți anonim ca utilizator individual.

Colectarea, utilizarea, transmiterea și procesare datelor dvs. personale
Dacă ne furnizați datele dvs. personale, le utilizăm în conformitate cu prevederile GDPR – Regulamentul EU 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circuatie a acestor date pentru implementarea contractului, procesarea cererii dvs. și colectarea creanțelor.

NU STOCAM DATELE DE CONEXIUNE

Drepturile pe care le aveti in legatura cu procesarea datelor dvs. personale
In conformitate cu GDPR – Regulamentul EU 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justiției si A.N.S.P.D.C.P. pentru apararea oricaruia dintre aceste drepturi.

 

Întrebări frecvente despre Protecția Datelor

Datele personale înseamnă informațiile care vă pot fi atribuite personal, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Acestea nu includ informațiile care nu se referă în mod direct la dvs. personal.

Ce face NIȚĂ LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA cu datele mele?
Datele personale colectate din website-urile NIȚĂ LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA sunt procesate și utilizate doar pentru executarea contractelor și soluționarea întrebărilor dvs.

Am dreptul la modificarea, blocarea sau ștergerea datelor?
Aveți dreptul să vă corectați în orice moment datele inexacte. În cazuri speciale, vă puteți rectifica, actualiza, bloca sau șterge datele dacă prelucrarea acestora nu este conforma cu legea, în special dacă datele incomplete sau inexacte. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți înainta către noi o cerere întocmita în forma scrisa, data și semnata. În cuprinsul cererii, dvs. puteți indica dacă doriți ca informațiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi și de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face dvs. personal.

Datele mele vor fi transmise unor terți?
Datele dvs. nu vor fi transmise. Cu toate acestea, putem apela la prestatori de servicii care vă procesează cererile și utilizarea serviciilor noastre. Acești prestatori de servicii au fost obligați de noi prin contract să respecte prevederile legale privind protecția datelor și nu sunt considerați terți din punctul de vedere al protecției datelor. Ori de cațe ori datele dumneavoastră vor fi procesate de alte persoane decât Niță Liviu – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA, veți fi înștiințat.

Dar e-mail-urile?
Dacă ne transmiteți mesaje utilizând formularele existente pe website, vă rugăm să țineți seama că e-mailurile dvs., ca și datele pe care le introduceți în formulare, sunt transmise fără o tehnologie de codificare.

Atunci când comunicați prin e-mail, datele pe care le-ați introdus pot fi vizualizate de terți sau chiar modificate atunci când sunt în curs de transmitere către noi. În ceea ce ne privește, nu putem garanta protecția datelor dvs. în timpul transmiterii. În principiu, este posibil ca anumiți terți neautorizați (hackeri, etc.) să poată intercepta și citi datele dvs. sau chiar utiliza conținutul acestora. Acest lucru se poate întâmpla fără să fiți notificat. Același lucru se aplică și atunci când noi răspundem cererii dvs. prin e-mail. Deși probabilitatea interceptării mesajului dvs. către noi și răspunsului dvs. de un hacker poate fi considerat foarte scăzut, în prezent vă putem sfătui doar să evitați comunicarea prin e-mail dacă doriți să excludeți acest risc.

Dacă ne transmiteți date personale prin e-mail, faceți acest lucru din proprie voință și pe propria responsabilitate. Informați-ne dacă nu doriți să vă răspundem prin e-mail. Altfel, presupunem că, dacă ne-ați contactat prin e-mail, sunteți de acord să primiți răspuns tot prin e-mail. Dacă vă transmitem un răspuns prin e-mail, în interesul confidențialități, nu vom transmite informații sensibile și vom redacta mesajul e-mailului în termeni generali. Vom transmite întotdeauna comunicările care sunt supuse protecției datelor ca o scrisoare normală. De aceea, vă recomandăm să ne trimiteți adresa poștală completă cu fiecare cerere prin e-mail astfel încât să putem răspunde prin scrisoare, dacă este necesar. Dacă ne trimiteți un e-mail, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată doar pentru corespondența cu dvs. Dacă doriți să ne transmiteți un e-mail cu conținut sensibil, vă îndemnăm să-l codificați pentru a împiedica vizualizarea neautorizată și falsificarea în timpul transmisiei.
Se aplică această politică de confidențialitate și website-urilor altor furnizori?
Aceste declarații privind protecția datelor nu se aplică website-urilor provenite de la alți furnizori care pot fi accesate prin link-urile din website-urile grupului NIȚĂ LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA.
Dar securitatea tehnică utilizată în timpul transmisiei datelor mele?
Datele personale salvate de NIȚĂ LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA sunt stocate în medii operaționale securizate și nu sunt accesibile publicului. În anumite cazuri, spre exemplu atunci când sunt specificate datele dvs. de acces pentru funcția contului web, datele personale sunt codate utilizând tehnologie securizată înainte ca tranzacția să fie îndeplinită. Serverele noastre utilizează tehnologia Secure Socket Layer (SSL) pentru a proteja transmisia datelor personale. Acest lucru înseamnă că comunicarea între dvs. și serverele NIȚĂ LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA au loc cu ajutorul unei metode recunoscute de codare (în prezent SSL Versiunea 3, 128 bit).

Dacă browserul dvs. suportă SSL, această funcție va proteja transmisia datelor personale. În acest caz, cele mai multe browsere vă vor spune dacă protocolul SSL este suportat, prin afișarea unei căsuțe mici de dialog sau a unei pictograme. Puteți găsi mai multe informații prin funcția de ajutor a browserelor. Aproape toate browserele moderne suportă SSL. Dacă browser-ul dvs. are funcționalitate limitată și dvs. nu puteți utiliza SSL, vă recomandăm să utilizați versiunea cea mai recentă.

Datele conexiunii mele vor fi salvate?
NIȚĂ LIVIU – INTELLIGENT ASSISTANCE PFA NU salvează fișiere log în timpul vizitelor site-urilor.

Pentru întrebări, comentarii, reclamații și cereri de informații legate de declarația noastră privind protecția datelor și procesarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:
Str. Ecaterina Teodoroiu 30. Loc. Bacău jud. Bacău.

office@intelligentassistance.ro